ارسال شده در تاریخ :

2 resize


گردهمایی
معاونان اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر
کشور" به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه
برگزار شد
.

دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه نخستین سخنران این گردهمایی بود.


در این گردهمایی یک‌روزه، دکتر محمد حسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع
وزارت علوم، دکتر واعظ مهدوی معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دیدگاه های خود را در خصوص امور اداری، مالی
آموزش عالی کشور تبیین کرده و مدیران کل حوزه های امور اداری، برنامه و
بودجه، طرح های عمرانی، تحول اداری، مالی و امور رفاهی گزارشی از روند
موجود و برنامه ها ی حوزه تحت مدیریت خود در سطح کلان کشور را ارائه دادند.


در ادامه این نشست، معاونان اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به بیان نظرات خود پرداخته و نمایندگان شوراهای مناطق نیز گزارش خودرا ارائه کردند.

گفتنی
است : رونمایی از سامانه عتف و قرائت بیانیه پایانی از دیگر برنامه های
سومین گردهمایی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی سراسر کشور بود.


5 resize

آخرین اخبار