ارسال شده در تاریخ :

اولین
جلسه مدیران بودجه و تشکیلات دانشگاه های منطقه 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در
روز چهارشنبه 14 مهر ماه 1395 در سالن
شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


در
این جلسه که با حضور مدیران بودجه و تشکیلات دانشگاه های منطقه 9 برگزار می شود، مواردی همچون بررسی بودجه دانشگاه
های منطقه 9 و تهیه آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات مدیران بودجه و تشکیلات دانشگاه
های منطقه 9  مطرح خواهد شد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار