ارسال شده در تاریخ :

azmuun.96..


گردهمایی تخصصی مشاوره انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری در
دانشگاه فردوسی مشهد
از ساعت 9:30 صبح 21 مرداد ماه 96 در تالار اجتماعات دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار