ارسال شده در تاریخ :

کلینیک تخصصی گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ارتقا سطح مهارت فنی دانشجویان رشته گیاه پزشکی
و رفع نیازهای جامعه کشاورزی در مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی راه اندازی شده
است .


این کلینیک با بهره گیری از امکانات بسیار تخصصی گروه گیاه پزشکی و سایر
گروهها تشخیص آفات و بیماریها را با استفاده از روشهای نوین ملکولی و ژنتیکی ارایه
می دهد. این کلینیک همچنین آمادگی خود را برای ارایه خدمات ترویجی به نهاد ها،
سازمان ها و مراکز خدماتی اعلام می نماید.


خدمات کلینیک گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد :


1-  بازدید
از مزارع، باغات
و گلخانه ها در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روش های
کنترل و مهار آفات و بیماریهای گیاهی


2-  ضد
عفونی محموله های کشاورزی (وارداتی و صادراتی) و صدور گواهی بهداشت


3-  تشخیص
آفات و بیماری های گیاهی باغات، مزارع، پارک ها، فضاهای سبز و غیره


4-  بررسی های
آزمایشگاهی لازم در جهت تشخیص عوامل زیان آور


5- استفاده
بهینه، اصولی و منطقی سموم و جلوگیری از مصارف بی رویه آن


6- انجام
پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی


7- اجرای
کارگاههای آموزشی بر حسب نیاز منطقه به درخواست سفارش دهنده


8- عقد
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مبارزه با آفات و بیماریهای منطقه ای، محلی و یا
باغی


9- ترویج
و گسترش مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها


10- 
صدور نسخه های گیاه پزشکی


11- 
تشخیص باقیمانده سموم شیمیایی


12- 
مشاوره در اجرای کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی به منظور تولید محصولات
سالم و ارگانیک.


13- 
صدور گواهی سلامت نهال و بذر


14- 
مشاوره و نظارت بر انبارداری صحیح محصولات کشاورزی


 
    15-  تعیین حساسیت یا مقاومت ارقام گیاهی به آفات و بیماریهای گیاهیتلفن: 4606
3880 051


پست
الکترونیک:
plantclinic@um.ac.ir


567


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار