ارسال شده در تاریخ :

تیم پنت
بال شهید مطهری بسیج کارکنان  خواهردانشگاه در برگزاری مسابقات جشنواره
فرهنگی ورزشی دانشگاه ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی موفق به کسب مقام دوم در این
دوره مسابقات گردید
.


ابوالفضل مدرسی
فرمانده پایگاه ضمن آرزوی توفیق برای این عزیزان  موقفیت ایشان را در کلیه
عرصه های زندگی  ،فرهنگی و اجتماعی جامعه ، از خداوند متعال خواستار شدند
.


اسامی
همکاران شرکت کننده در این مسابقات :


طاهره جلالی نیا -زهرا نداف- محبوبه حسینی -آلاء اکرامی
-نفیسه کریم زاده


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار