ارسال شده در تاریخ :

مجله پژوهش و برنامه‌ریزی دانشگاه فردوسی مشهد در آخرین ارزیابی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396، رتبه A با امتیاز 81 را کسب نموده است،

بر این اساس در بین نشریات حوزه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، رتبه اول را به خود اختصاص خواهد داد. شایان ذکر است که مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی در ارزیابی ضریب تأثیر پایگاه استنادی جهان اسلام در سال گذشته با کسب IF برابر 0.258 بالاترین ضریب تأثیر را در بین نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد داشته است.

مجله پژوهش و برنامة‌ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد از فروردین ماه سال 1391 فعالیت خود را با رتبه علمی- پژوهشی و با هدف انتشار دستاوردهای علمی صاحب‌نظران حوزه روستایی در سطح ملی و بین المللی با زبان پایه فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی آغاز نموده است و از فروردین ماه 1397 با هدف فعالیت مؤثر در سطح بین المللی، ضمن دعوت از اعضای هیئت علمی بین المللی در ترکیب هیئت تحریریه خود، زبان پایه نشریه را به انگلیسی همراه با چکیده مبسوط فارسی تغییر داده و عنوان انگلیسی آن نیز Journal of Research and Rural Planning خواهد بود.

bn_rusta_largre

آخرین اخبار