ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان مستعد رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب رتبه های اول تا سوم آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته “ مدیریت مناطق بیابانی” شدند.

رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی را خانم زهرا یونسیان و  رتبه دوم را آقای هادی عباسی  و رتبه سوم مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی را  آقای مهدی حداد صالحی کسب کردند.

شایان ذکر است که گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در طول پنج سال گذشته همواره توانسته موفقیت چشم گیر و البته پایداری را با کسب رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد در رشته مذکور در سطح کشور کسب نماید.

روابط عمومی دانشگاه فردو.سی مشهد در همین خصوص گفتگویی با دکتر عادل سپهر عضو  هیات علمی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی  انجام داده است که حاصل این گفتگو در ذیل درج شده است.

با توجه به قرار گیری ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، لزوم پرورش متخصصین مرتبط در حوزه مدیریت مناطق خشک و بیابانی در کشوری که بیش از ۷۵ درصد مساحت آن را زیست بوم های خشک یا همان خشکبوم ها در بر گرفته است ضروری است. تربیت دانش آموختگان مدیریت مناطق خشک و بیابانی که در خصوص مسایل مرتبط با مناطق خشک همچون تخریب اراضی، بیابان زایی، توفان های گرد و غبار و فرسایش بادی، مدیریت منابع آب و استحصال آب، چالش های مرتبط با تغییر اقلیم و مخاطرات محیطی در مناطق خشک و بیابانی فعالیت خواهند داشت، ضروری است.

در همین راستا رشته کارشناسی درگروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست که متشکل از 3 عضو هیات علمی تمام وقت  دکتر علیرضا راشکی مسوول کمیته ملی گرد و غبار شرق و جنوب شرق کشور، دکتر مرتضی اکبری و دکتر عادل سپهر عضو هیات مدیره انجمن جهانی  ژئومورفولوژی (IAG 2017-2021) و عضو کمیسیون ژئومورفولوژی وزات علوم، تحقیقات و فناوری می باشند، تاسیس شد.

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست در طول سالهای گذشته در خصوص آموزش دانشجویان استعداد برتر و  قبولی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد موفق عمل کرده است، بطوریکه از سال ۱۳۹۳ بطور پیوسته تمامی رتبه های اول کشور در آزمون کارشناسی ارشد از گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است.

لازم به توضیح است که رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی از سال ۱۳۹۷ با دوره کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری تلفیق و از سال جاری نیز با نام رشته مهندسی طبیعت در دوره کارشناسی ارایه می شود.

         

آخرین اخبار