ارسال شده در تاریخ :

کتاب "نظریه مدرنیته در معماری" تالیف دکتر حامد
کامل نیا عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان شایسته تقدیر در سی و چهارمین
جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را دریافت نمود.


مراسم اختتامیه سی و چهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی
ایران و بیست و چهارمین جایزه جهانی کتاب سال 19 بهمن‌ماه، با حضور آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهور،
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و
اصحاب قلم و فرهنگ در تالار وحدت برگزار شد و در این مراسم از برگزیدگان  تقدیر
شد.


در بخش معماری، کتاب "نظریه مدرنیته در معماری" به
تالیف
دکتر حامد کامل نیا عضو
هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و
دکتر سعید حقیر (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و عنوان شایسته تقدیر را به خود اختصاص داد.


لازم به ذکر است، در مراسم تجلیل از برگزیدگان و شایستگان
قدردانی سی و چهارمین جایزه ملی و بیست و چهارمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری
اسلامی ایران، توسط ریاست محترم جمهور به
21
نفر از برگزیدگان لوح تقدیر و هدیه‌ اعطا
گردید و 43 اثر نیز شایسته قدردانی شناخته
شدند
که در بخش معماری، کتاب "نظریه
مدرنیته در معماری" به تالیف دکتر سعید حقیر (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و
دکتر حامد کامل نیا (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) عنوان شایسته تقدیر را به
خود اختصاص داد.


در بخش جهانی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران آثاری از
کشورهای از نویسندگانی از کشورهای اسپانیا، رومانی، آلمان، آمریکا، انگلیس، مالزی
و ترکیه حضور داشتند
.


60056


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار