ارسال شده در تاریخ :

54544236

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!

کتابِ هفته در کتاب‌خوانیِ هفتگی

راهنمای بازدید از موزه‌ی کمونیسم

قصه‌هایی از زبان یک موش، یک طوطی، یک خرس، یک گربه، یک موش کور، یک خوک، یک سگ و یک زاغ

نوشته‌ی اسلاونکا دراکولیچ

به‌پارسی‌گردانیِ بابک واحدی

تهران: نشر ماهی، 1396

دکتر محسن خلیلی

دانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد

‌‌شنبه 14/11/1396، کلاس 114، ساعت 12

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار