ارسال شده در تاریخ :

مرکز رشد
واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد کارگاه آموزش تدوین طرح کسب و کار را برگزار
کرد
.


کارگاه آموزشی تدوین طرح کسب
وکار در روز 25 اردیبهشت ماه 1396 باحضور
مدیر عامل واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه و تعدادی از علاقمندان به حوزه کسب وکار
دراتاق شورای مرکز رشد شماره 4 دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


احسان شیبانی مدرس این کارگاه
،ضمن ارائه تعریف علمی از طرح کسب و کار ،ده گام از ایده تا عمل  و مقدمات
اقتصاد مهندسی  هر یک را به تفصیل بیان کرد.


لازم به ذکر است درجلسه پایانی
کارگاه "تدوین طرح کسب وکار"  که در روز 31 اردیبهشت ماه برگزار
خواهد شد  مطالعات امکان سنجی بازار  و شیوه ورود اطلاعات جداول مالی تبیین
خواهد شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار