ارسال شده در تاریخ :

کارگاه
آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مسئولان
کارگاه و 27 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در سالن شورای حوزه ریاست دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


در روز
اول کارگاه که در روز یکشنبه 22 مرداد ماه 96 برگزار شدآقای دکتر مه پیکر در خصوص تشریح
مبانی آیین نامه ارتقاء مطالبی را ارائه نمودسپس آقای دکتر فتوت با بررسی فایل اکسل
پرونده ارتقاء به صورت عملیاتی به بحث ادامه داد.


در روز
دوم این کارگاه دکتر جوان جعفری رییس هیات تجدیدنظر رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد درخصوص برخی تخلفات مربوط به اعضای هیات علمی مطالبی را بیان
نمود و در ادامه همکاران حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (خانم صاحبیان و آقای
مسعود حکیمی) در خصوص قوانین و مقررات ارتقا، ترفیع، آموزانه و رکود به بحث ادامه دادند.


این
کارگاه با ارایه مهندس محمدی در خصوص قوانین و مقررات حوزه مدیریت پژوهشی و ارایه ساقی و نداف در خصوص قوانین و مقررات مدیریت
کارگزینی و رفاه در ساعت 14 خاتمه یافت.


لازم
به ذکر است این کارگاه که یکی از کارگاه‌های توانمندسازی در آیین‌نامه ارتقای اعضای
هیات علمی است که توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع و با همکاری معاونت آموزشی
دانشگاه فردوسی مشهد با هدف آشنایی هر چه بیشتر اعضای هیات علمی با قوانین و مقررات
آموزشی، پژوهشی و کارگزینی به مدت 12 ساعت برگزار شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار