ارسال شده در تاریخ :

چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی
کشور روزهای دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 مرداد
ماه 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود..


دکتر
محمد عابدی مشاور رئیس و مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت : چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی و روسای مناطق حقوقی ده گانه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در روزهای
دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 مرداد ماه 1396 در تالار اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار می شود.


وی
افزود این همایش با حضور مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، مدیران حقوقی
دانشگاه ها ، مسئولان دیوان عدالت اداری ، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل
کشور در دانشگاه برگزار می شود و افزود: در این همایش پیرامون مستند سازی املاک،
موسسات غیر انتفاعی ، هیات عالی تجدید نظر، تغییرات قانون بودجه 1396 و برنامه ششم توسعه ، ارائه گزارش
لوایح تقدیمی به هیات دولت و لایحه حق تقدیمی یا حق پذیره اراضی موقوفات و .. بحث
و بررسی انجام می شود..


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار