ارسال شده در تاریخ :

neshast9823

این نشست در روز  چهارشنبه 1 خردادماه 1398 ساعت 12 در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

ارائه دهندگان :

دکتر علی کاظمیان، متخصص دندانپزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد

دکتر مهدی نجف زاده، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار