ارسال شده در تاریخ :


چهارمین نشست مدیران حراست دانشگاههای منطقه 9 کشور در روز چهارشنبه 6 بهمن ماه 1395 در سالن جلسات مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


چهارمین نشست مدیران حراست دانشگاههای منطقه 9 کشور با حضور دکتر داریوش سلیمی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر پالیزبان معاون مرکز حراست، ایمن شهیدی مدیر حراست دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر نشست حراست دانشگاههای منطقه 9 کشور و مدیران حراست دانشگاه های دولتی استان های خراسان رضوی- جنوبی و استان سمنان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این نشست مسائل دانشگاههای منطقه و شرح وظایف حراست ها در حوزه های حفاظت فناوری اطلاعات همچنین  حفاظت اسناد و مدارک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.


50066


50067


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار