ارسال شده در تاریخ :

 چهارمین جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر محمد کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، هیات رئیسه، مدیران و روسای دانشکده ها
روز
چهارشنبه 10 آبان 1396 
در سالن شورای سازمان
مرکزی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست دکتر کافی ضمن ابراز خرسندی مشخص شدن وضعیت وزارت
علوم تحقیقات و فناوری و انتصاب دکتر غلامی به عنوان وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری، ضمن آرزوی
موفقیت برای وی اظهار داشت: دکتر غلامی رویکردی پیشنهاد پذیر و تعامل گرا نسبت به
دانشگاه ها دارد.


وی
همچنین به انتخاب مجدد دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان ریاست شبکه جامع دانشگاه های
استان اشاره نموده و آن را ظرفیتی برای هم افزایی دانشگاه ها دانسته و افزود در
این دوره قرار است طرح ها از سطح مدیران کلان به مدیریت واحدها و دانشکده های
دانشگاه ها تسری یابد.


 رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در جمع مدیران بر توسعه برای جذب دانشجویان خارجی به
عنوان یکی از منابع درآمدهای دانشگاه تاکید کرده و خاطر نشان ساخت تمهیداتی برای
تشویق و بازگشت عواید حاصل از این منبع به گروه ها و دانشکده ها در نظر گرفته شده
است.


در
بخش دیگر این جلسه دکتر پویا مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی به ارائه گزارشی در
خصوص روند تدوین ساختار تفصیلی سازمانی دانشگاه پرداخت. وی این ساختار را هماهنگ
با سند راهبردی منطبق با ماموریتها و مشاغل جدید و همچنین بر مبنای حجم کار هر شغل
عنوان کرد.


از
دیگر موارد مطرح در این جلسه طرح تشکیل دانشکده هنرهای اسلامی بود که در این خصوص
دکتر کافی رئیس دانشگاه اظهار داشت: با بررسی ها و مشورت های صورت گرفته با
صاحبنظران در این حوزه و همچنین با توجه به ماموریت گرایی در حوزه های دانشگاهی،
این دانشکده در ماموریت ها و اولویت های دانشگاه فردوسی مشهد قرار نمیگیرد.


در
پایان جلسه از مدیران سابق دانشگاه که در مدت اخیر مسئولیت های خود را به مدیران
جدید واگذار نموده اند تقدیر به عمل آمد که اسامی آنان به شرح زیر می باشد:


دکتر
حمید رضا طاهری تربتی رئیس سابق دانشکده علوم ورزشی و مدیر سابق تربیت بدنی
دانشگاه


دکتر
محمد عابدی مدیر سابق حقوقی دانشگاه


دکتر
احمدرضا اصغرپور ماسوله مدیر سابق فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه


دکتر
سید امین حسینی سنو مدیر سابق مرکز آموزش های الکترونیکی


800889_1


800888


800887


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار