ارسال شده در تاریخ :

رئیس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد از برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی در تیرماه جاری در این دانشگاه خبر داد.

دکتر زینب موذن زاده اظهار کرد: جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی به برند دانشگاه فردوسی مشهد مبدل شده است و در خصوص برنامه های چهارمین جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی و علمی برای دانشجویان غیرایرانی و نمایش فرهنگ و غذای ملل مختلف از جمله برنامه های این جشنواره خواهد بود.

رییس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی مشهداضافه کرد: ما تصمیم داریم در صورت فراهم شدن شرایط برای تمام دانشجویان عراق و افغانستان مقیم ایران در دانشگاه فردوسی مشهد جشن فارغ التحصیلی به عنوان یک رویداد فرامنطقه ای برگزار کنیم.

موذن زاده با اعلام اینکه دانشگاه فردوسی مشهد 1300 دانشجوی غیرایرانی از 24 کشور دنیا دارد، تاکید کرد: دانشگاه فردوسی مشهد در عرصه دیپلماسی علمی و جذب دانشجوی بین المللی پیشرو است.

آخرین اخبار