ارسال شده در تاریخ :

چاپ دوم کتاب "مقدمه ای بر مهندسی پزشکی"   با ویرایش دوم منتشر شد.


این کتاب توسط دکتر سید احسان تهامی مهندس ناصر حافظی و
مهندس فاطمه داوری ‌نیا تالیف شده است.


ویرایش جدید حاوی تغییرات از جمله موارد زیر است :


رفع مشکلات ویرایشی چاپ اول


افزودن سؤالات و پاسخ های تشریحی آزمون های تحصیلات تکمیلی
متأخر


تکمیل درس نامه کتاب


افزودن شکل ها و تصاویر مناسب تر

آخرین اخبار