ارسال شده در تاریخ :


به دنبال برگزاری کارگاه بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی از یکم تا سوم خردادماه 1396 توسط مرکز علوم و فناوری کشورهای جنبش
عدم تعهد با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر
بندی
اوپادهای
کارشناس ارشد و مدیر
دفتر مرکز علوم و فناوری کشورهای جنبش عدم تعهد طی نامه ای از دکتر محمد کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد به جهت برگزاری مطلوب و شایسته این کارگاه ها تقدیر به عمل
آورد.


وی در این نامه با اشاره به مدیریت و سازماندهی عالی دانشگاه فردوسی مشهد
در برگزاری کارگاه ها اظهار داشت برگزاری این کارگاه ها بدون توجه و همکاری
جنابعالی و همچنین حمایت های فنی اعضاء هیات علمی آن دانشگاه امکان پذیر نبود.
همچنین در این نامه آمده است: اینجانب مراتب قدردانی قلبی خود را از جنابعالی و
تیم دانشگاه فردوسی مشهد در برگزاری کارگاه ها ابراز داشته و از شما بابت سطح
برنامه ریزی و مهمانداری خوبی که برای مهمانان خارجی درنظر گرفته شده بود تشکر می
نمایم.


در پایان مدیر دفتر مرکز علوم و فناوری کشورهای جنبش عدم
تعهد در نامه خود ضمن تشکر دوباره از رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به جهت کمک ها و
مساعدتهای طول مدت اقامتشان در مشهد، خاطره آن را به یاد ماندنی دانست.

.

.


در همین زمینه می خوانیم :


برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل
بیابان زایی در دانشگاه فردوسی مشهد- کلیک کنید


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار