ارسال شده در تاریخ :

در
پی درگذشت پرفسور ویکتور الکک، رئیس فرهنگستان کشورهای عربی دکتر محمد کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد پیامی به شرح ذیل صادر کرد :


با اندوه
فراوان خبر درگذشت پرفسور ویکتور الکک، رئیس فرهنگستان کشورهای عربی را دریافت کردم.


ایشان
از یک سو پژوهشگری کم نظیر در حوزه زبان و ادبیات فارسی و عربی بود و از سوی دیگر شاعری
هنرمند در شعر عربی و پارسی. ایشان همکاریهای موثری با دانشگاه فردوسی مشهد در طی سالهای اخیر داشت.


برقراری روابط علمی میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه
های لبنان، سنت ژزف و روح القدس و همراهی گروه های دانشگاهی در سفر به مشهد؛ همکاری
در برگزاری دو همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی در بیروت (1388) و مشهد
(1393)؛ حمایت از انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در جایگاه سردبیری مجله
الدراسات الادبیه دانشگاه لبنان از سال 1388 و موافقت با چاپ مشترک این مجله قدیمی
با دانشگاه فردوسی مشهد؛ همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد برای تاسیس دوره کارشناسی رشته
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لبنان (1391)؛ پذیرش سمت استاد افتخاری مرکز آموزش
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد تنها بخشی از این همکاریها است.


امیدوارم
اندیشه مرحوم الکک که بر بنیان برقراری روابط انسانی، اخلاقی و فرهنگی میان کشورها
و انسانها استوار بود روز به روز در جهان خصوصا منطقه ما گسترش یابد.


ضایعه
درگذشت ایشان را به همه فرهنگ دوستان ایران و جهان عرب تسلیت می گویم و از خداوند مهربان
آرامش روح ایشان و جبران فقدانش را خواستارم.


محمد
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار