ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد ضمن
پاس داشت خدمات ارزشمند و بی بدیل علمی دانشمند
و فرهیخته ایرانی، دکتر مریم میرزاخانی، درگذشت این بانوی افتخارآفرین را به خانواده ایشان و جامعه دانشگاهی خصوصا جامعه
ریاضی دانان تسلیت عرض نموده و برای ایشان غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان ایشان
صبر و شکیبایی را از درگاه ایزد متعال خواستار است
.


روابط عمومی دانشگاه فردوسی
مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار