ارسال شده در تاریخ :بدنبال حضور موفق دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در دهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور
و کسب 15 عنوان 
برتر این جشنواره، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد پیام
تبریکی به شرح زیر صادر نمود
.


دانشجویان عزیز،  اصحاب قلم


حضور پر رنگ و پرافتخار شما در دهمین جشنواره نشریات دانشجویی
کشور، برگ زرین دیگری بر افتخارات درخت تنومند
دانشگاه فردوسی مشهد است. ورود به عرصه رقابت در حوزه ی قلم فرسایی در نشریات دانشجویی درکنار تحصیل، حاکی
از عزم راسخ و روحیه  با صلابت شما عزیزان است. به ویژه اینکه در بین هزاران اثر ، آثار شما،  درخششی افتخار آفرین و صاحب عنوان، 
یافته است.


جای بسی خوشوقتی است که دانشجویان عزیز ما تک بعدی نبوده و نه تنها در عرصه
ی علم و دانش که در صحنه های اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه نیز هنرمندانه دست به قلم
می برند و خوش می درخشند
.


خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد به داشتن چنین فرزندانی
پویا، فعال و هنرمند بر خود می بالد و بهترین
شادباش ها را نثارتان می کند
.


آثارتان مانا ، هنرتان پایا و قلمتان نویسا باد


دکتر محمد کافی


رئیس دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار