ارسال شده در تاریخ :

بررسی تعداد و نوع مقالات علمی منتشر شده توسط
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 2015 و
مقایسه آن  با سالهای 2014 و 2013 نشان می دهد از نظر کیفی سهم مقالات با
کیفیت گروه  
Q1 در کل انتشارات این دانشکده نسبت به سال 2013 با یک روند صعودی رو
به افزایش بوده است .


دکتر حبیب رجبی مشهدی استاد گروه برق و رئیس
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در گزارشی که از عملکرد این دانشکده در جلسه
شورای دانشگاه ارائه نمود با بیان این مطلب افزود: بر اساس تصمیمات اخیر دانشکده
مهندسی 30 درصد از پایان نامه ها و رساله های دکتری که در این دانشکده به تصویب خواهد
رسید الزاما باید تقاضا محور و در راستای حل مشکلات جامعه باشد.


دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد هم اکنون
دارای 174 عضو هیأت علمی  و 5441 دانشجو می باشد که در 7 گروه آموزشی مکانیک
، متالورژی و مواد ، کامپیوتر ، عمران ، صنایع ، شیمی و برق مشغول به تحصیل هستند.


نشریات
علمی بر اساس میزان اعتبار علمی آنها به چهار گروه
Q1 تا Q4 دسته بندی می شوند و گروه Q1 دارای بیشترین اعتبار جهانی هستند.


eng.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار