ارسال شده در تاریخ :

مهندسان بی شک آفرینندگان دنیای مدرن و تکنولوژی امروزند.


پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس
گرامی باد


روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار