ارسال شده در تاریخ :

اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه
فردوسی مشهد، پنجمین دوره طرح حمایت تحصیلی - آموزشی دانشجویان غیر ایرانی این
دانشگاه را با هدف بهبود وضعیت تحصیلی و ارتقاءسطح علمی ایشان برگزار می نماید.


دکتر علی غنائی رئیس اداره دانشجویان
بین المللی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص اظهار داشت:
برگزاری چهار دوره موفق از طرح حمایت تحصیلی - آموزشی دانشجویان بین المللی از سال
1394 تاکنون، منجر به بهبود و رشد وضعیت تحصیلی بسیاری از دانشجویان بین المللی
که  مشکلات زبان، یادگیری برخی دروس را برای آنان دشوار می نمود، گردید.


رئیس اداره دانشجویان بین المللی با
اشاره به برگزاری کارگاه های مقاله نویسی و اصول نگارش پایان نامه در چهارمین دوره
این طرح ویژه 350 دانشجوی بین المللی که به مرحله نگارش پایان نامه وارد شده
اند،به گشایش دفتر حمایت پژوهشی از دانشجویان بین المللی در ساختمان این اداره
اشاره نمود و ابراز امیدواری نمود تا با این اقدام حجم بسیاری از نگرانی های
دانشجویان بین الملی در خصوص اصول نگارش پایان نامه هایشان مرتفع گردد.


دانشجویان عیر ایرانی (بین المللی) دانشگاه فردوسی مشهد برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار