ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مسابقات تیمی چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشجویان شاهد و ایثارگر پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 3 کشور در روز
شنبه 24 بهمن ماه 1394 به پایان رسید.


در ادامه برگزاری چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 3 کشور ، مسابقات فوتسال با
حضور 5 تیم دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه حکیم سبزواری –
دانشگاه دامغان – دانشگاه سمنان و دانشگاه شاهرود به
میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که درپایان تیمهای ذیل مقامهای برتر را کسب نمودند.


مقام اول تیم دانشگاه فردوسی مشهد با 12 امتیاز


مقام دوم تیم دانشگاه دامغان با 7 امتیاز وتفاضل گل 9


مقام سوم تیم دانشگاه حکیم سبزواری 7 امتیاز وتفاضل گل 8ضمنا تیم دانشگاه سمنان جام اخلاق این مسابقا ت را بدست آورد.


18046


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار