ارسال شده در تاریخ :

همزمان با آغاز رویداد بزرگ
مشهد 2017 وب سایت انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد توسط دکتر صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رونمایی شد
.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی
مشهد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هنگام رونمایی از وب سایت انگلیسی دانشگاه فردوسی
مشهد در مراسم آغاز رویداد بزرگ مشهد 2017 اظهار داشت : هدف از ایجاد این وب سایت توسعه ی
روز افزون ارتباطات علمی و پژوهشی با دانشگاه ها و دانشمندان جهان اسلام می باشد.


سپس وب سایت انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی : http://en.um.ac.ir/ توسط دکتر صالحی امیری وزیر فرهنگ
و ارشاد اسلامی رونمایی شد.


دکتر سید هادی ابراهیمی مدیر دفتر ریاست
و روابط عمومی دانشگاه ، قبل از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد وب سایت
انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت : قابلیت دیده شدن و
سهولت دسترسی، تاکید بر دیپلماسی علمی، استفاده از دیتا بیس (پایگاه داده های)‌
آموزشی و پژوهشی و فناوری از ویژّگی های این وب سایت می باشد و  اظهار داشت : بیش از 300 صفحه رکوردهای پژوهشی دانشگاه فردوسی
مشهد از طریق این وب سایت قابل دسترسی است
.


لازم به ذکر است : دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان دانشگاه برتر در
دیپلماسی علمی و بزرگترین دانشگاه شمال شرق
کشور و در راستای توسعه همکاری های علمی بین
المللی، نسخه جدید وب سایت انگلیسی خود را پس از بازنگری و بازطراحی منتشر کرده است .


در بعد سازمانی وب سایت انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد دروازه ای
جهانی به این دانشگاه جامع است تا از طریق آن حاصل تلاشهای 65 ساله خود را با جهانیان
به اشتراک گذارد. در این وب سایت امکان تعامل بین اندیشه ها، نظریه ها و فعالیتهای
علمی با کشورهای
دیگر و در نتیجه تولید و رشد دانش را بوجود آمده وشرایط مشاهده، استفاده و استناد به
دست آوردها و انتشارات اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  فراهم شده  است.


از جمله
ویژگیهای این وب سایت بهره گیری از تکنیک های رویت پذیری و جستجوپذیری در مرورگرها
و موتورهای جستجوی عمومی می باشد که میتواند در بازیابی، رتبه بندی و وب سنجی وب سایت، 
تاثیرگذار باشد.


بدیهی
است با توجه به سیاست ها و عوامل مورد نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان ، وب
سایت انگلیسی دانشگاه می تواند با ایجاد بستری جهت تبادل دانش و توسعه همکاری های بین
المللی، باعث ارتقاء جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در سطح رتبه بندی های جهانی گردد.


آخرین اخبار