ارسال شده در تاریخ :

در جهت تحقق نقشه جامع علمی
کشور و بدنبال ابلاغ انجام طرح ماموریت گرایی موسسات آموزش عالی در
حوزه پژوهش و فناوری به دانشگاه فردوسی مشهد از سوی دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و
فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد گفتگویی با
دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه انجام داده است. که حاصل این گفتگو در
ذیل درج شده است:مقوله علم و فناوری از
مهمترین زیر ساختهای پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصه های مختلف جهت احراز
جایگاه در خور شان ایران اسلامی می باشد، که نقشه جامع علمی کشور، به عنوان نقشه
راهی که در آن نحوه طی مسیر و الزامات آن جهت توسعه و بکارگیری علم عدالت محور،‏
معنویت محور و عقلانیت محور در آن مشخص شده است، به درستی به این مهم پرداخته است.
در همین راستا لازم است با تقسیم کار بر مبنای ظرفیت ها و مزیت های نسبی هر منطقه،
ماموریت های پژوهش و فناوری ویژه و مختص موسسات آموزش عالی تعیین گردد. در این
صورت ضمن بهره برداری بهینه از مجموعه منابع کشور، حرکتی منظم و یکپارچه، از وضعیت
موجود به جایگاه علمی آرمانی کشور آغاز خواهد شد. بر همین مبنا و نیز بر اساس ماده
5 سیاست ها و ضوابط حاکم بر آمایش آموزش عالی‏ مصوب جلسه 776 مورخ 18/12/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرات عتف موظف
گردیده است به منظور پاسخگویی به نیازهای گوناگون کشور طرح ماموریت گرایی موسسات
آموزش عالی را با توجه به سطوح عملکردی بین­المللی، ملی، منطقه­ای و خاص تدوین و
پس از تصویب به اجرا در آورد. از جمله دست آوردهای این مهم، موارد ذیل خواهد بود:


- جهت­دهی
آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات
کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری


- ساماندهی
نظام مدیریت پژوهش کشور


- تخصیص
منابع به موسسات آموزشی و پژوهشی با لحاظ نمودن اصول تمرکززدایی و ماموریت گرایی
در موضوعات مورد نیاز کشور


- ترویج
پژوهش محور کردن آموزش و مساله محور کردن پژوهش


- هدفمند
کردن اعتبارات پژوهشی در جهت توسعه پژوهش­های تقاضا محور و ....


که در راهبردهای کلان و ملی
نقشه جامع علمی کشور به آن پرداخته شده و تحقق آن عزم ملی را می طلبد.


پیرو موارد یاد شده، انجام
طرح ماموریت­گرایی موسسات آموزش عالی درحوزه پژوهش و فناوری، که از پروژه های مهم
و مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی نیز می باشد، از سوی وزارت عتف و با توجه به سوابق و
شایستگی های موجود در دانشگاه بزرگ فردوسی مشهد به این دانشگاه واگذار شده است. که
امید است با تلاش مستمر و با بهره گیری از صاحب نظران و فرهیختگان، در این امر مهم
نیز همچون سایر موارد موفق و سربلند باشیم.

آخرین اخبار