ارسال شده در تاریخ :

همزمان با ششمین روز از دهه فجر همایش گفتمان انقلاب اسلامی در سالن خیام دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این برنامه که با حضور اعضای هیئت عبمی و دانشجویان برگزار شد، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی و صلوات خاصه امام رضا(ع) دکتر کوشکی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر به دعوت از سخنرانان این مراسم پرداخت.

دکتر دهقانی استاد دانشگاه علامه طباطبائی و معاون سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سخنان خود را در این همایش با موضوع بازتاب نظری انقلاب اسلامی در روابط بین الملل و با طرح پرسش "آیا انقلاب اسلامی ایران دارای بازتاب و پیامد در سطح جهان می باشد یا خیر؟" شروع نمود و تاثیر فرامنطقه ای و قرار گیری در حوزه خلیج فارس و همچنین ایدئولوژی فرا منطقه ای انقلاب اسلامی ایران را از عوامل مهم بازتاب انقلاب اسلامی در سطح جهان دانست.

وی در ادامه به بیان پیامد های عملی انقلاب اسلامی در روابط بین الملل پرداخت که احیا و تقویت اسلامی سیاسی نه به معنای بکارگیری اسلام برای اهداف سیاسی بلکه به معنای بازگشت علوم اسلامی آنگونه که پیامبر اسلام فرموده بودند و تقویت جنبش اسلامی و همچنین ارتقاء اسلام در روابط بین الملل و ... را از عوامل مهم پیامد عملی اعلام کردند.

دکتر دهقانی سخنان خود را با بیان ویژگی های انقلاب اسلامی چون فرهنگ پروری، مسالمت آمیز ، معنویت گرا و ... و همچنین نقطه ی عطفی در روابط بین الملل به صحبت خود پایان داد.

در ادامه ی مراسم دکتر تقوی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص موضوع الزامات بلوغ یک انقلاب، و با طرح پرسش " آیا انقلاب را نیز می توان جزو پدیده هایی دانست که بتوان لفظ بلوغ را برای آن استفاده نمود؟" مطالبی را ارائه نمود و افزود: یکی از الزامات رسیدن انقلاب به بلوغ تبدیل شدن انقلاب به یک دولت مسئول و کارآمد می باشد.

وی بحث حکم رانی خوب را به عنوان ارائه دهنده ی یک الگو خوب برای دولت بالغ معرفی کرد که یکی ازمهمترین شاخصه های آن همه گیر بودن و شفافیت است و در همین ارتباط به نامه 53 امیرالمونین حضرت امام علی (ع) و سخنان مقام معظم رهبری اشاره فرمودند.

در ادامه مراسم حاضران پرسش های خود را در خصوص مطالب ارائه شده مطرح کردند ،که از جمله پرسش های پرسیده شده می توان به تفاوت حاکمیت قانون و حاکمیت شرع اشاره نمود که سخنرانان نه تنها عدم تمایز بین این دو بلکه به منطبق بودن حاکمیت شرع و حاکیمت قانون اشاره نمودند.

از حاشیه های برنامه می توان به استفاده لفظ بلوغ برای انقلاب اشاره کرد که به نظر مجری برنامه قیاس جالبی برای انقلاب نیست بلکه ممکن است در ادامه ی آن دوره ی مرگ نیز برای شنونده تجلی شود که با پاسخ یکی از داوران مبنی بر اینکه لزوما بعد از دوره ی بلوغ، دوره ی مرگ نمی باشد بلکه با به بلوغ رسیدن انقلاب و تحقق آرمان های آن میتوان ماندگار تر نیز نمود.

basij.2

basij.3

basij.4

آخرین اخبار