ارسال شده در تاریخ :

همایش ظرفیت های گردشگری و هزاره سفر ناصر خسرو به تون، روزهای چهارشنبه بیست و دوم و پنجشنبه، بیست و سوم اسفندماه ۱۳۹۶ در شهر فردوس برگزار شد و بخش علمی این همایش به همت دکتر محمد جعفر یاحقی، مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه و دکتر خدیجه بوذرجمهری، استاد گروه آموزشی جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

تعداد زیادی مقاله درباره ظرفیت های گردشگری شهرستان فردوس و نیز گردشگری در ایران از داخل و خارج از ایران به دبیرخانه این همایش رسیده بود که توسط داوران بررسی و تعدادی از آن ها برای ارائه در همایش برگزیده شد.

افتتاحیه این همایش نیز با سخنرانی مسئولان استان، فرماندار، استاندار، شهردار و دیگر دست اندرکاران این همایش آغاز شد.

دکتر محمد جعفر یاحقی و دکتر خدیجه بوذرجمهری نیز درباره پیشینه تاریخی شهر تون و نیز ظرفیت های گردشگری این شهر توضیح دادند و اظهار امیدواری کردند که با برنامه های مستمر در این مورد، به زود ی شهر فردوس به عنوان یکی از شهرهای گردشگری ایران به همه جهان معرفی شود.

ادامه این همایش، به بوم گردی و بازدید از روستای تاریخی گستج فردوس اختصاص داشت که ظرفیت های گردشگری بسیاری دارد و می تواند یکی از بهترین روستاهای گردشگری ایران باشد.

811483

آخرین اخبار