ارسال شده در تاریخ :

همایش
شورای مدیران حقوقی دانشگاه های منطقه 9 کشور با حضور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری در روز پنج شنبه 4
آذر ماه 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار می شود.


دکتر
محمد عابدی مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس شورای مدیران حقوقی دانشگاه‌های
منطقه 9 کشور در گفتگو با روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت : با توجه
به منطقه بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و معرفی استان‌های خراسان رضوی،
خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان به عنوان منطقه 9 و ابلاغ شیوه نامه منطقه
بندی ادارات حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و با هدف هم اندیشی و هم
فکری و ایجاد ارتباط و تعامل کاری نزدیک بین مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و ایجاد بستر
مناسب جهت طرح تجربه‌های موفق، همایش شورای مدیران حقوقی دانشگاه های منطقه 9
کشور، با حضور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز پنج شنبه 4 آذر ماه 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


لازم
به ذکر است در این همایش یک روزه مسایل و
مشکلات حقوقی دانشگاه‌ها از جمله مسائل امور
اداری، استخدامی، املاک، و اجرای تعهدات، مورد بررسی شرکت کنندگان قرار خواهد
گرفت.
.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار