ارسال شده در تاریخ :

همایش رؤسای شورای سیاستگذاری ادارات حقوقی مناطق ده گانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با
حضور دکتر آقابابایی مدیرکل دفتر حقوقی این وزارت و مشاوران حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت
همچنین و رؤسای شورای مناطق ده گانه در
روز سه شنبه 10 مرداد ماه 1396 در دانشگاه فرودوسی
مشهد برگزار شد.


در ابتدای مراسم دکتر عابدی مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حقوقی دانشگاه
فردوسی مشهد ضمن خیر مقدم به رؤسای شورای
مناطق ده گانه وزارت علوم ، تحقیقات و
فناوری به برگزاری چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
که روز دوشنبه 9 مرداد ماه 1396 در
دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد، اشاره کرد  و موارد مطرح شده در این همایش  را برای اعضای
حاضر ارائه نمود .


در ادامه این نشست دکتر آقابابایی مدیرکل
دفتر حقوقی وزارت علوم ف تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی شیوه نامه منطقه بندی ادارات حقوقی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و سایر مسائل حقوقی مورد ابتلا در ادارات حقوقی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مطالبی را ارائه نمود که موضوعات
فوق مورد بحث و بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.


800364


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار