ارسال شده در تاریخ :

همزمان با آغازایام الله دهه مبارک فجرو شروع هفتمین
جشنواره فرهنگی و
ورزشی کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، همایش دوچرخه سواری
در مسیر میدان علوم تا اداره کل تربیت بدنی پردیس دانشگاه برگزار و در پایان به 10نفر از شرکت کنندگان به
قید قرعه جوایزی اهداء شد .

آخرین اخبار