ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از روابط عمومی دانشکده
مهندسی، در این همایش بیش از 400 نفر از دانش آموزان دبیرستان های نمونه شهر مشهد،
نیشابور، قوچان، گناباد و آشخانه حضور داشتند که همزمان در دو سالن خوارزمی و
خواجه نصیر الدین دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در ابتدای این همایش دکتر حبیب رجب مشهدی رئیس دانشکده
مهندسی به دانش آموزان حاضر خوش آمد گفت و با اشاره بر مطالعه زیاد و عمیق تاکید
نمود: باید قدرت تفکر خود را تقویت نموده
و پتانسیل خود را آزاد نمائید.


رئیس دانشکده مهندسی در ادامه اظهار داشت: علم را برای علم
یاد گرفتن خوب است و بهتر است که بتوان ارتباط علوم را با هم برقرار نمود.


دکتر رجبی اظهار داشت : دانشگاه فردوسی مشهد یکی از
بزرگترین دانشگاههای جامع کشور است و امکانات بسیار زیادی در امور: آموزشی، پژوهشی
رفاهی و ورزشی دارد و برای ادامه تحصیل بسیار مناسب و مطلوب می‌باشد..


ایشان در پایان به همه گوشزد نمود که باید قدر لحظات عمر
خود را دانست و بایستی با تلاش و پشتکار در جهت آبادانی ایران عزیز اقدام نمائیم.


در این همایش 14نفر
از اساتید گروههای مختلف مهندسی به معرفی رشته‌های مهندسی مربوطه پرداختند.


19018


19019


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار