ارسال شده در تاریخ :

همایش بین المللی گفت و گوهای فرهنگی و ادبی
ایران و جهان عرب، روز یکشنبه 3 بهمن ماه 1395 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


دکتر
قبول رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه در گفتگو با روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در تکمیل این خبر افزود: مراسم افتتاحیه این همایش روز شنبه دوم بهمن ماه در
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تهران برگزار خواهد شد و  در روز دوم این همایش، شش کمیسیون در دانشگاه‌های فردوسی مشهد ، علامه
طباطبایی، الزهرای تهران، شهید بهشتی، بین المللی امام خمینی (ره) و پژوهشگاه علوم
و فرهنگی اسلامی قمبرگزار خواهد شد که کمیسیون روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان
عرب در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود
که در روز دوشنبه سوم بهمن ماه ، 13 مهمان
از کشورهای عربی و پنج اندیشمند ادبیات تطبیقی فارسی و عربی از ایران در دانشگاه فردوسی مشهد در نشستی حضور خواهند
داشت.


وی
با بیان این نکته که این همایش روز یکشنبه سوم بهمن ماه در دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و از ساعت 8:30 صبح آغاز خواهد شد و اختتامیه همایش
بین المللی گفت و گوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب نیز با حضور 90 مهمان از
جهان عرب و مهمانانی از ایران از جمله وزیر فرهنگ و ارتباطات اسلامی، روسای دانشگاه‌های مطرح کشور در دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. 


دکتر
قبول رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در
پایان این گفتگو اظهار نمود: این همایش در
راستای سلسله همایش‌های مشهد 2017 برگزار می‌شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار