ارسال شده در تاریخ :

هشتمین جلسه ستاد برگزاری سیزدهمین
المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان سراسر کشور با حضور دکتر کافی، رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد و مسئولین برگزاری المپیاد دوشنبه 24 خرداد در سالن شورای سازمان
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
و سرپرست عالی المپیاد در این جلسه پس از استماع  گزارش مسئولین حوزه ها و
کمیته های اجرایی المپیاد ضمن ارج گذاری بر اقدامات انجام شده گفت : سالی که در آن
هستیم به فرموده مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نام دارد و ما
باید این موضوع را در همه ابعاد اجرایی خود مبنا قرار دهیم. و برنامه ریزی ها و
عملکرد هایمان در کلیه شئون اجرایی و برنامه ریزی ها نشات گرفته از این موضوع
باشد.


وی با اشاره به راه حل مشکلات و موانع موجود
احتمالی افزود: راه غلبه بر مشکلات استفاده از همه ظرفیت های دانشگاه  و خلاقیت های
موجود در این جامعه بزرگ است ، مطمئنا با کنار هم قرار گرفتن همه بخش های
دانشگاه  که بخودی خود سرمایه بسیار شایان توجه و قابل اعتماد است می توان
بسیاری از نقایص را مرتفع و فرصت های قابل توجهی را  ایجاد نمود.


 سرپرست عالی سیزدهمین المپیاد
فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور  همچنین با تاکید بر استفاده حداکثری
 ظرفیت های موجود دانشگاه اظهار داشت : باید تمام همت خود را بکار بگماریم تا
با بسیج توانمندیها و امکانات موجود دانشگاه، المپیادی با کیفیت و رضایت بخش 
برگزار نماییم .


دکتر کافی با بیان اینکه ابعاد فرهنگی
این المپیاد باید به دقت مورد توجه باشد بیان داشت : توقع اینست همانگونه که به
 کیفیت و اهمیت ابعاد اجرایی این رویداد پرداخته می شود نگاه و توجه مضاعفی نیز
به  مباحث فرهنگی آن بشود و در مسایل فرهنگی دقت و توجه لازم انجام  پذیرد.


رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه افزود : سعی خواهیم کرد با پیگیری های بیشتر و مدیریت بهینه
منابع موجود المپیاد خوب و عالی را با کمک شما دست اندرکاران المپیاد رقم بزنیم .


وی در خصوص حضور کاروان ورزشی دانشگاه
فردوسی مشهد در این المپیاد گفت: اگرچه حضور همراه با موفقیت و کسب سکوهای قهرمانی
مهم است اما مهمتر از آن رعایت اخلاق و بجا آوردن آداب میهمان نوازی  از سوی
کاروان ورزشی دانشگاه ماست.


در این جلسه دکتر طاهری دبیرکل
اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کل کشور با اشاره فعالیت ها و اقدامات
صورت گرفته در خصوص برگزاری  المپیاد گفت: با کوشش های انجام شده اعضای ستاد برگزاری ، هم
اکنون  که قریب به یکماه به زمان برگزاری المپیاد مانده است از آمادگی 80
درصدی برخوداریم ، و در طول یکماه باقی مانده نیز سعی خواهیم داشت آمادگی را به
حداکثر ممکن برسانیم.


وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در
بخش های مختلف برای رفاه بیشتر میهمان و برگزاری کیفی این المپیاد، اظهار داشت:
برای اولین بار در این المپیاد از سیستم جامع رخدادهای ورزشی دانشگاههای سراسر
کشور بهره برداری می شود و برنامه توجیهی آموزشی سرپرستان کاروان های دانشگاه
بصورت مجازی انجام خواهد شد که  این خدمات با همت و خلاقیت همکاران مرکز
فناوری اطلاعات دانشگاه عملیاتی شده است.


در این جلسه حجت السلام و المسلمین
صالحی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد با تقدیر زحمات
انجام شده در ستاد برگزاری المپیاد ابراز داشت : همچنان که مباحث اجرایی این
رویداد محل دقت هستند باید مسایل فرهنگی این المپیاد  نیز  مورد توجه
خاص باشند ، هرچند که نفس برگزاری این اجتماع بزرگ ورزشی خود یک عمل فرهنگی است
اما پرداختن و برنامه ریزی های مناسب فرهنگی  در این امپیاد که در کنار مرقد
هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت برگزار می شود حائر اهمیت ویژه است.


  در این
نشست علاوه بر سخنان دکتر کامران داوری سرپرست کل المپیاد  و دکتر باباخانی
معاون اداری مالی دانشگاه فردوسی مشهد  در خصوص مباحث برگزاری المپیاد ، هر یک از مسئولین
کمیته های اجرایی دقایقی را به ارایه گزارش اقدامات انجام شده حوزه خود پرداختند.


20355


20356


20359


20360


20358


آخرین اخبار