ارسال شده در تاریخ :

هشتمین جشن ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشکده
مهندسی در روز سه شنبه 18 اسفند ماه 94 در این دانشکده برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و به
نقل از روابط عمومی دانشکده مهندسی، این مراسم جشن با حضور معاونین طرح و برنامه، اداری و مالی، پژوهش و فناوری
دانشگاه، هیات رئیسه دانشکده مهندسی و دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی و با
حضور جمع کثیری از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده مهندسی و دانشکده معماری ، شهرسازی
و هنر اسلامی
به افتخار اعضای هیات علمی که در سالجاری ارتقاء
مرتبه یافته ‌اند
در آمفی تئاتر خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برگزار گردید.


در ابتدای مراسم دکتر رجبی رئیس دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خوش آمدگویی به جمع حاضر، به همکاران ارتقاء یافته تبریک
ویژه عرض نمود و با اشاره به اینکه برنامه‌های راهبردی دانشکده برمبنای برنامه
محوری است، گزارشی مبسوطی از عملکرد دو ساله و برنامه‌های آتی دانشکده ارائه نمود.


در ادامه مراسم دکتر جواد ساده معاون آموزشی و
فرهنگی دانشکده مهندسی گزارش عملکرد دوساله حوزه آموزش و فرهنگی این دانشکده را
بیان نمود و به برنامه‌های مفرح و روحیه
بخش برای دانشجویان اشاره نمود و اظهار داشت سعی داریم با اجرای برنامه‌های مختلف
فرهنگی تفریحی نهال امید را در دل دانشجویان زنده نگه داریم.


سپس دکتر پور‌رضا گزارش کاملی از امور پژوهشی و
اقدامات زیرساختاری که دراین زمینه انجام شده است را تشریح نمود.


در پایان بخش گزارش عملکرد، دکتر شوشتری برنامه‌های
خود را در بخش‌های مختلف نیروی انسانی، اداری و مالی و توسعه فضای فیزیکی بصورت
مبسوطی ارائه نمود و پروژه تغییر مکان
ورودی ساختمان دانشکده را تشریح نمود.


در ادامه از 14نفر از اعضای هیات علمی ارتقاء
یافته با لوح تقدیر بعمل آمد.


اسامی اعضای هیات علمی ارتقا یافته به مرتبه
استادی


دکتر مجید پاکیزه از گروه مهندسی شیمی


دکترعلیرضا تیمورتاش از گروه مهندسی مکانیک


دکترجواد سرگلزایی از گروه مهندسی شیمی


دکتر هادی صدوقی یزدی از گروه مهندسی کامپیوتر


دکتر محسن قاضی‌ خانی ازگروه مهندسی مکانیک


دکتر مهرداد کاشفی از گروه مهندسی متالورژی ومواد


دکتر رضا لطفی از گروه مهندسی برق


اسامی اعضای هیات علمی ارتقا یافته به مرتبه دانشیاری


دکتر مجید بنی‌ آدم از گروه مهندسی شیمی


دکتر سید کمال حسینی ثانی ازگروه مهندسی برق


دکتر ابوالفضل رضایی بزاز از گروه مهندسی متالورژی
ومواد


دکتر احسان روحی از گروه مهندسی مکانیک


دکتر مهرداد شکوه صارمی از گروه مهندسی برق


دکتر مرتضی مغربی از گروه مهندسی شیمی


دکتر کامل نیا از گروه معماری


20006


20007


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار