ارسال شده در تاریخ :

نهمین جلسه شورای دانشگاه
فردوسی مشهد با حضور هیئت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران واحدهای مختلف در
روز چهارشنبه 4 اسفند 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل
شد.


لازم به ذکر است در این جلسه
از زحمات و تلاش های دکتر کاهانی رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشگاه تقدیر به عمل آمد
.


دکتر کاهانی که سابقه جانبازی
دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد از زمستان 1377 تا سال 1395 به مدت 18 سال
ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد  را عهده دار بود.


در این جلسه ضمن تشکر از آقای
دکتر غفاری رئیس اسبق اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آقای دکتر حسین افخمی
به عنوان رئیس جدید این بخش معرفی شدند.


600195


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار