ارسال شده در تاریخ :

به منظور دسترسی آسان
دانشجویان برای تامین منابع درسی، با تلاش
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، نمایشگاه
عرضه وفروش کتاب دراین دانشکده برگزار شده است.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، به گفته الهام
جعفری- مسئول دفتر جهاددانشگاهی ،این نمایشگاه از روز شنبه 23 بهمن ماه سال جاری
برپا شده، و تا روز چهارشنبه 4 اسفندماه 95 ادامه دارد.


وی اضافه نمود: دانشجویان می
توانند جهت فروش یا خرید کتابهای درسی خود در نمایشگاه به دفتر سازمان دانشجویان
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کنند..
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار