ارسال شده در تاریخ :

نمایشگاه تازه های نشر خریداری شده از سی امین نمایشگاه کتاب تهران در دانشکده الهیات
و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد بر پا
شده است.


آثار
و تألیفات موجود در این نمایشگاه بیش از 700 عنوان کتاب در موضوعات تخصصی الهیات و
با هزینه ای بالغ بر 20 میلیون تومان خریداری شده است
که این کتابها پس از پایان نمایشگاه، جهت فهرست
نویسی به مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل خواهد شد
.


لازم به ذکر است این نمایشگاه تا 4 خرداد در محل کتابخانه دانشکده الهیات و
معارف اسلامی جهت بازدید دانشگاهیان دایر
خواهد بود
.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار