ارسال شده در تاریخ :

دانش آموختگان قدیمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه
فردوسی مشهد
، روز پنجشنبه، 9 شهریور ماه 96 در تالار شیخ طوسی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه گرد هم آمدند و به مرور خاطرات دوران دانشجویی
خود پرداختند
.


در این نشست دکتر معتمدی، معاون دانشکده الهیات و معارف اسلامی
برگزاری این نشست را اقدامی مناسب در جهت ارتباط با دانش آموختگان دانست و گفت: دانشکده
الهیات و معارف اسلامی دانشگاه با قدمت طولانی
که دارد می تواند به عنوان بخش مهمی از تاریخ این دانشگاه مورد توجه قرار گیرد
.


همچنین دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی
مشهد در این نشست به معرفی مرکز پرداخت و گفت: جمع آوری تاریخ دانشگاه به همت همه اعضای
خانواده بزرگ دانشگاهفردوسی مشهد انجام خواهد شد و شما دانش آموختگان می توانید به
عنوان سفیران این مرکز، پل ارتباطی دانشگاه با سایر دانش آموختگان باشید
.


گفتنی است خاطره گویی و گرفتن عکس یادگاری دانشجویان قدیمی
از دیگر برنامه های این نشست بود
.


elahiyat.96.2


elahiyat.96.3


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار