ارسال شده در تاریخ :


نشست چشم‌اندازها و فرصت‌های
شغلی رشته­های زبان‌های خارجی با حضور دانشجویان رشته ها زبان های خارجی در در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.محمود نواب مطلق، مدیر
سابق شبکۀ برون مرزی رادیو و مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکۀ یک سیما، به دعوت انجمن
علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد در جمع دانشجویان و استادان
این رشته به سخنرانی درباره چشم اندازهای کاری پیش رو برای دانشجویانی که به
یادگیری یکی از زبان های خارجه مشغول هستند پرداخت.مدیر سابق شبکۀ برون مرزی
رادیو در ابتدا به توضیح شیوه های متفاوت یادگیری زبان­های خارجی و معرفی مناسب­ترین
و کارآمد­ترین شیوه­ها پرداخت و سپس
تجربیات خود را در امر آموزش و یادگیری زبانهای خارجی در اختیار حضار قرار داد و
توصیه­های ارزشمندی را در این زمینه جهت استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته­ها
ارا
ئه داد. محمود نواب مطلق ، در ادامه، به معرفی زمینه­های
حرفه­ای مرتبط با رشته­های زبان پرداخت و خاطرنشان کرد که تدریس و ترجمه کتاب از
چشم اندازهای قدیمی این رشته های تحصیلی محسوب میشوند، اما تنها موقعیت­های کاری در این حوزه نیستند.ویافزود: ابعاد ترجمه
بسته به نیاز کشور بسیار فراتر از ترجمه کتاب می­باشد و از زبان­آموزان دعوت کرد
که به دامنۀ وسیع مشاغل مرتبط با حوزۀ رسانه­ توجه ویژه­ای داشته باشند. در این
میان، از ترجمه همزمان، ترجمه فیلم و تئاتر، دوبلاژ، تهیۀ زیرنویس و اجرای برنامه
های تلویزیونی و رادیو نام بردند و اشاره کرد که این ابعاد فرصتهایی را فراهم می­آورند
که علیرغم نیازهای موجود شاید کمتر کسی به سراغ آنها می­رود.در این نشست، همچنین از شکوفایی
سالهای اخیر گردشگری و تقاضای سازمانهای ذیربط جهت بکارگیری متخصصین و مترجمین
توانمند سخن به میان آمد و اطلاعات لازم در زمینۀ چگونگی ثبت نام در دوره­های
کارآموزی در اختیار دانشجویان قرار گرفت.


600161_1


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار