ارسال شده در تاریخ :

نشست هم اندیشی قطب علمی فردوسی و شاهنامه با حضور دانشوران و ادیبان کشورهای
فارسی زبان، ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه هفدهم اسفندماه ۱۳۹۵ در تالار کتابخانه قطب
علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
.


دکتر یاحقی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر قطب علمی فردوسی و
شاهنامه به معرفی مهمانان این جلسه پرداخت و از مهمانان برای حضور در این جلسه
سپاسگزاری کرد. سپس به معرفی دانشکده ادبیات و گروه ها و رشته های این گروه پرداخت
و درباره آن توضیح داد
.


این جلسه که در ادامه برگزاری یازدهمین دوره انتخاب شعر فجر برگزار
شد،نمایندگانی از کشورهای افغانستان، هند، پاکستان، عراق، روسیه و تاجیکستان حضور
داشتند و هر کدام درباره وضعیت شعر و زبان فارسی در کشور خود سخن گفتند
.


در پایان این جلسه دکتر یاحقی گاهشمار فردوسی را که در سرای فردوسی
تهیه شده بود، به مهمانان اهدا کرد
.


600326


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار