ارسال شده در تاریخ :

یکصد و شصت
و هشتمین نشست هم اندیشی حوزه و دانشگاه با عنوان کلی "تمدن سازی
اسلامی" در قالب نشست پنجم با موضوع

طرح
تمدن اسلامی در تقابل با پایان تاریخ و برخورد تمدن ها در محل سالن شورای
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار گردید.


در این
جلسه که با حضور اعضای محترم هیأت علمی علاقمند
به این موضوعات در روز
دوشنبه 28 فروردین ماه 96 برگزار شد دکتر ادریس هانی، عضو انجمن
حکمت متفکرین و محققین مراکش، به ارائه موضوع پرداخت و در ادامه موضوع مورد بحث و بررسی
اعضاء جلسه قرار گرفت و به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد

.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار