ارسال شده در تاریخ :

هم‌زمان
با هفته گرامی داشت پژوهش و فناوری، نشست هم‌اندیشی دانشکده کشاورزی و هلدینگ کشاورزی،
دام‌پروری و صنایع غذائی آستان قدس رضوی در روز دوشنبه 27 آذرماه 1396 در سالن اجتماعات
ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی برگزار شد.


این
نشست باهدف هم‌افزائی و تعامل هرچه بیشتر دو نهاد مهم و تأثیرگذار کشور، به‌ویژه در
شمال شرق و باانگیزه بررسی و تبادل‌نظر پیرامون اتخاذ راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی
و خدمت به زائران، مجاوران و جامعه علمی کشور صورت گرفت.


در این نشست که با حضور هیئت‌رئیسه دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد، تنی چند از اساتید گروه‌های آموزشی و مدیران ارشد هلدینگ کشاورزی،
دام‌پروری و صنایع غذائی آستان قدس برگزار شد، مقرر گردید کمیته‌های تخصصی و منتخب،
زمینه‌های همکاری در محورهای آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و اجرائی را شناسایی و معرفی
نمایند تا در اسرع زمان از قابلیت‌ها و سرمایه‌های علمی، تجربی و راهبردی متناسب و
ارزشمند موجود برای پیشرفت، آبادانی و اعتلای کشور و استان بهره‌برداری شود.


PJ.96.11.17


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار