ارسال شده در تاریخ :

نشست همکاری علمی بین‌المللی ایران و آلمان در حوزه علوم
انسانی
با هدف توسعه همکاری‌های علمی
بین‌المللی و بررسی نحوه مشارکت میان موسسات آموزش عالی در ایران و آلمان با حضور
و سخنرانی دکتر
واحدیان
مدیر همکاریهای علمی بین المللی
و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد و دیگر
مسئولان دانشگاه‌های مشارکت
کننده در این طرح در دانشگاه علامه طباطبایی
برگزار شد
.


در این نشست که با برنامه
ریزی و دعوت دانشگاه علامه طباطبایی و نیز
مجمع روسای دانشگاههای آلمان
(HRK) در روز های 12 و 13 تیرماه 1396 برگزار شد، دکتر واحدیان مدیر همکاریهای علمی بین
المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد،
در خصوص برنامه های اخیر همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با دو دانشگاه توبینگن
و پادربورن آلمان و نیز محورهای مورد علاقه طرفین برای ادامه همکاریهای اکادمیک در
حوزه علوم انسانی، الهیات تطبیقی و علوم اجتماعی سخنرانی نمود
.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


 

آخرین اخبار