ارسال شده در تاریخ :

روز
دو شنبه 12 تیر 1396 دکتر طهرانچی معاون علمی آستان قدس رضوی با دکتر کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد و معاونین این دانشگاه دیدار کرد. در این نشست دکتر کافی ضمن
ابراز امیدواری از این نشست به شرح ظرفیت ها و توانمندی های علمی دانشگاه فردوسی
مشهد پرداخته و به زمینه های همکاری میان آستان قدس رضوی به عنوان یک سازمان بزرگ
و با ظرفیت های بالا و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان قطب علمی شرق کشور اشاره
نمود.


در
این دیدار دکترطهرانچی معاون علمی آستان قدس رضوی در سخنان خود مشهد را شهری منحصر
به فرد دانسته و به ایده شهر علم و فناوری اشاره نمود. دکتر طهرانچی اظهار داشت
ماموریت ما در معاونت علمی آماده نموده آستان قدس رضوی برای همکاری با مجامع علمی
و دانشگاه ها و از طرف دیگر نیز آماده نموده دانشگاه ها و مراکز علمی برای همکاری
با آستان قدس رضوی می باشد.


وی
از جمله برنامه های پژوهشی آستان قدس رضوی به برنامه زیارت، تبلیغات، سلامت و رشد
انسانی، تربیت دینی و الگوی حکمرانی در تمدن اسلامی اشاره نمود. دکتر طهرانچی از
جامعه دانشگاهیان که با آستان قدس رضوی همکاری می نمایند به عنوان خادمان علمی
بارگاه علی بن موسی الرضا یاد کرد.


دکتر
بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد نیز دراین نشست ضمن اشاره به
احیای مرجعیت علمی خراسان بزرگ به ضرورت همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و آستان
قدس رضوی تاکید کرد.


در
این نشست ضمن بررسی الگوهای همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی، دو
طرف بر معرفی نمایندگانی جهت عملیاتی نمودن طرحها و ایده های علمی و عملی توافق
نموده و بر نزدیکتر شدن روابط میان این دو سازمان با رویکرد مساله گرایی و جهانی
شدن تاکید کردند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار