ارسال شده در تاریخ :

سومین
نشست هم اندیشی معاونین ادواری دانشجویی فرهنگی
و مدیران فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 21ز تیر نماه 1396 در محل دفتر معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی دانشگاه
برگزار شد. موضوع دستور این جلسه بررسی راهکارهای اجرایی شدن فریضه امر به معروف ونهی
از منکر در دانشگاه بود.


در این
جلسه بر لزوم تعریف و شفاف سازی این فریضه در چهار  حوزه معرفتی، اجتماعی، فردی و سازمانی
و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت تأثیر هرچه بیشتر بر جامعه دانشگاهی
تأکید شد.


800274


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار