ارسال شده در تاریخ :


 نشست معاونان آموزشی
دانشگاه‌های سطح یک کشور در روز چهارشنبه 29 آذرماه 96 با حضور دکتر شریعتی معاون
آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و
معاونان آموزشی دانشگاه‌های سطح یک کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.در ابتدای این نشست دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد ضمن خیرمقدم به میهمانمان به طرح موضوعاتی در خصوص توسعه آموزش عالی
با محوریت آموزش پرداخت و افزود افتخار می‌کنیم که در حوزه معاونت آموزشی
دانشگاه‌ها و معاونت‌های آموزشی دانشگاه‌ها، بیشترین تحولات را ظرف این 4 سال تجربه
کردیم. این باعث شده تا علی‌رغم بعض مشکلات حوزه‌های معاونت آموزشی توانستند تحولاتی
را در آموزش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایجاد کنند.دکتر کافی افزود: در آموزش دانشگاه فردوسی مشهد، تحولات اساسی در حوزه‌های
توسعه و برنامه‌ریزی آموزشی، استعدادهای درخشان و آموزش‌های آزاد و مجازی داشته‌ایم
و نیاز جدی داریم روی روزآمدی استادان و محتوای آموزش کار بیشتری بکنیم. این روزآمدی
باید همراه با حضور و تعامل پایدار دانشجو – استاد باشد.رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در پایان سخنان خود اظهار نمود: الکترونیکی
کردن فرآیندهای آموزش باید کامل شود؛ و به تسریع انجام خدمات آموزشی در دانشگاه‌ها
کمک کند و درزمینهٔ پویایی آموزش باید کار بیشتری شود. نام گروه‌ها، دانشکده‌ها و رشته‌ها
باید متحول شود و به اقتضای شرایط بیرونی تحول رخ بدهد. در این زمینه جسارت حوزه‌های
معاونت آموزشی باید بیشتر شود.در ادامه این نشست دکتر شریعتی معاون آموزشی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: از تحولات پیش روی حوزه آموزشی مدیریت منطقه‌ای
است که در این تحول دانشگاه‌های سطح یک در سیاست‌گذاری و اجرای آیین‌نامه مدیریت منطقه‌ای
به وزارت علوم کمک می‌کننددکتر شریعتی در ادامه افزود: محور برنامه‌های
کلان حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارتقا و تضمین کیفیت امور آموزشی
می‌باشد.لازم به ذکر است نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های سطح یک کشو در
دانشگاه فردوسی مشهد  هم‌اکنون
در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری می‌باشد.

801159


801160


801161


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار