ارسال شده در تاریخ :

نشست رئیس و تعدادی از مسئولان
دانشکده الهیات معارف اسلامی دانشگاه با
دکتر ساکت رئیس مرکز آثار اسناد و مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه 4 مرداد ماه 96 در محل
باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه برگزار
شد .


رئیس مرکز آثار اسناد و مفاخر
دانشگاه فردوسی مشهددر این نشست ، گزارشی از علل و روند راه اندازی مرکز مفاخر
دانشگاه بویژه باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد، روند تاسیس موزه
دانشگاه و امکانات و تسهیلات ارائه شده، برگزاری مراسم بزرگداشت برخی مفاخر
دانشگاه و ارائه برنامه های آینده مرکز مفاخر ارائه داد
.


دکتر ساکت در ادامه به علل تاسیس باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه اشاره
نمود و اظهار داشت: برگزاری برخی نشست های صمیمانه و مجالس اعضای هیات علمی دانشگاه
به دور از فضای علمی و اداری دانشگاه همچنین لزوم محیطی جهت برقراری ارتباطات
صمیمانه و دوستانه اعضای هیئت علمی بویژه استادان بازنشسته دانشگاه از دلایل تاسیس
این باشگاه می باشد و از مدیریت دانشکده الهیات به نقش این دانشکده در افزایش غنای
موزه دانشگاه تشکر نمود .


دکتر رئیسیان رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه
فردوسی مشهد نیز در این نشست اظهار نمود برای افزایش همکاری با مرکز آثار اسناد و
مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد تلاش خواهیم
کرد.


سپس تعدادی از اسناد و آثار
تاریخی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه به مرکز آثار، اسناد و مفاخر دانشگاه جهت بهره
برداری اهدا شد و مسئولان دانشکده الهیات
و معارف اسلامی دانشگاه از موزه در حال ساخت بازدید نمودند.


800341


800342


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار