ارسال شده در تاریخ :

نشست همفکری مسئولان نشریات
دانشجویی دانشگاه با دکتر علیرضا آزاد رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و
اجتماعی، در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد
.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر آزاد
رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی هدف از جلسه را تعامل هر
چه بیشتر اصحاب نشریات و مدیران بیان کرد و در ادامه ساختار جدید معاونت فرهنگی
اجتماعی و دانشجویی را تشریح کرد. سپس مسعود فتاح زاده کارشناس گروه به ارائه
گزارشی از تحلیل محتوای صورت گرفته در خصوص نشریات پرداخت و سپس پیشنهادهایی در
این خصوص ارائه نمود. در ادامه نوبت به بیان دغدغه ها و مشکلات در حوزه نشریات
رسید که حاضران خواسته های خود را مطرح کردند
.


در ادامه جلسه، دکتر آزاد از دغدغه
دانشجویان فعال در حوزه نشریات ابراز خرسندی کرد و آن را نتیجه عمق تفکر این افراد
دانست و آرمان گرایی در فعالیت های نشریاتی را بسیار مهم دانست و گفت: این آرمان
ها محدود به وظایف شورای صنفی هم چون مباحث تغذیه، حمل و نقل، خوابگاه و... نم
یشود و موارد بسیار مهم تری چون عدالت و آزادی خواهی را در پی دارد و انتظار خود از نشریات را این طور بیان کرد که
هدف ما زنده نگه داشتن این آرمان هاست و توجه به مشکلات فرهنگی می بایست در کنار
هر مسئله دیگر در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که اول و آخر هر مشکلی در جامعه فرهنگ
است.


وی در پایان گفت: فضای نشریات همانند فضای چاپ کتاب شده است. گرچه کمتر از
گذشته انتشار می یابد اما آن هایی که از کیفیت بهتری برخوردارند در صحنه مانده اند
و روز به روز این امید وجود دارد که نشریات با کیفیت در صحنه رقابت می مانند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار